Skrbni pregled poslovanja

skrbni pregled poslovanja

Skrbni pregled poslovanja je nujno potreben za uspešno vodenje in delovanje podjetja. Podjetje mora biti vedno v plusu in si za uspešno poslovanje nikakor ne sme privoščiti poslovnih napak, ki bi lahko ogrozile samo delovanje podjetja in njegovo uspešnost ter pridobivanja kapitala. 

Kaj sploh je skrbni pregled poslovanja ?

Skrbni pregled je storitev, ki jo opravljajo razne  odvetniške, svetovalne, računovodske in druge pisarne oziroma podjetja, da naročnika podrobno seznanijo s poslovanjem in finančnimi tveganji drugega podjetja.

Skrbni pregled v večini primerov naročijo podjetja katera bodo opravila transakcijo z drugim podjetjem. Pregled jim omogoči oceno poslovnih, finančnih, davčnih in pravnih tveganj, povezanih z dotedanjim poslovanjem podjetja. Podjetje, ki načrtuje nakup, prodajo ali združitev, se tako pripravi na strateško odločitev in prepreči morebitna negativna presenečenja, ki jih po transakciji težje sanira. Skrbni pregled podjetje zavaruje pred nespametno naložbo.

Pri skrbnem pregledu se opravi poslovni pregled, predvsem tveganja, povezana s poslovanjem družbe v kontekstu obstoječega poslovnega modela, menedžment in poslovno okolje podjetja, finančni pregled pokaže prednosti in slabosti dotedanjega finančnega poslovanja, pravni pregled  pa se nanaša predvsem na pogodbe, sklenjene z drugimi podjetji.

Kdo opravi skrbni pregled poslovanja?

To delo podjetnik zagotovo ne more opraviti sam, saj nima dovolj potrebnega znanja s katerim bi lahko celoten pregled sploh opravil. V tem primeru podjetniki najamejo odvetnike, računovodske pisarne, svetovalne pisarne in podobne pisarne, ki se s tem ukvarjajo. 

Naloga naročnika pri skrbnem pregledu je, da jasno opredeli  svoje cilje pregleda določeni pravni osebi. V fazi dogovora se bo z izvajalcem dogovoril o vseh morebitnih postopkih, ki so potrebni za pridobivanje informacij, o obsegu pregledovanja in stroških. Bolj podroben skrbni pregled bo znatno dražji, zato se mnogi podjetniki pogosto odločajo na podlagi razmerja med kakovostjo in ceno. Vendar je skrbni pregled ena izmed storitev, kjer lahko podjetnika pretirana varčnost drago stane. Skrbni pregled mora biti opravljen zelo natančno.